Vaste vergoeding

Een klant verandert van leverancier 1 maand nadat zijn contract bij zijn vorige leverancier werd hernieuwd. Voor deze periode van 1 maand wordt er aan hem een vaste vergoeding aangerekend voor een heel jaar, zijnde 40 euro voor elektriciteit en 45 euro voor aardgas. De klant gaat hier niet mee akkoord en wil enkel het gedeelte vaste vergoeding betalen voor de periode dat hij klant is geweest, zoals deze ook de voorgaande jaren werd aangerekend.

Eingreifen des ombudsmann: 

De leverancier deelt aan de Ombudsdienst mee dat bij de tariefformule waarmee het contract werd hernieuwd, er een vaste vergoeding wordt aangerekend per begonnen leveringsjaar.

Maar omdat het contract werd hernieuwd en de wijze van aanrekening van de vaste vergoeding verschilt met deze van het oorspronkelijk contract van de klant, was de leverancier bereid om de vaste vergoeding te crediteren en pro rata aan te rekenen. Dit resulteerde in een terugbetaling van 78,25 euro.