Administratieve kosten

Mevrouw G. en de heer L. hebben een afbetalingsplan aangevraagd en gekregen van hun energiebedrijf, dit voor een totaalbedrag van 477,56 euro. Dit bedrag omvat deurwaarderskosten voor een totaalbedrag van 94,80 euro. Mevrouw G. en de heer L. zijn het afbetalingsplan nagekomen, behalve de deurwaarderskosten die zij betwisten.

De Ombudsdienst is, samen met het energiebedrijf, nagegaan of de aangerekende deurwaarderskosten overeenstemmen met de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. 

Eingreifen des ombudsmann: 

Het energiebedrijf heeft aangetoond dat de deurwaarder de van kracht zijnde wetgeving heeft gerespecteerd en dat de gefactureerde kosten dus gerechtvaardigd zijn. Het energiebedrijf heeft evenwel de gefactureerde deurwaarderskosten bij wijze van commerciële geste en bij uitzondering geannuleerd.