Tarief nutteloze verplaatsing distributienetbeheerder

De heer P. telefoneert zijn distributienetbeheerder in verband met herhaaldelijk voorkomende storingen in de stroomvoorziening (knipperende lichten). Er wordt een dag en uur voor een interventie afgesproken. De heer P., die dicht bij zijn woning werkt, vraagt uitdrukkelijk om hem vóór de komst van de technicus op te bellen, zodat hij thuis de deur kan openmaken. Die dag ontvangt hij echter geen telefoon, maar blijkt de technicus vruchteloos te hebben aangebeld. Nadat een nieuwe afspraak werd gemaakt, dit keer met succes, rekent de distributienetbeheerder de heer P. ook kosten aan voor de nutteloze verplaatsing naar aanleiding van de eerste afspraak. Het energiebedrijf weigert met de bezwaren van de heer P. rekening te houden.

Eingreifen des ombudsmann: 

De heer P. dient daarop klacht in bij de Ombudsdienst. Na een nieuw onderzoek en na de technicus zelf te hebben gehoord, besluit de distributienetbeheerder te factuur te annuleren.