Sociaal tarief bij verhuis

De heer C. heeft recht op het sociaal tarief voor energie. Hij verhuist en wisselt korte tijd nadien van leverancier. Van de vorige leverancier ontvangt de heer C. een slotfactuur die zijn verbruik aan een commercieel tarief aanrekent. De oude leverancier heeft voor het nieuwe adres immers nooit een automatisch bericht ontvangen dat de heer C. gerechtigd zou zijn om het gunstigere sociaal tarief te krijgen.

Eingreifen des ombudsmann: 

Reeds sedert juli 2009 wordt het sociaal tarief in principe automatisch toegekend. Dat gebeurt op grond van een gegevensuitwisseling door de betrokken administraties en bedrijven, die moet toelaten na te gaan welke energieklanten recht hebben op dit tarief. De FOD Economie is belast met de organisatie daarvan en maakt daarvoor gebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Anderzijds ontvangt de FOD Economie om de drie maanden de klantenbestanden van alle energieleveranciers en distributienetbeheerders, evenals de persoonsgegevens van alle burgers uit het Rijksregister van de natuurlijke personen. Ook het adres van een klant behoort tot de persoonsgegevens die in de vergelijking worden gebruikt. Een verhuis kan dus voor gevolg hebben dat het sociaal tarief gedurende een tijd niet meer wordt toegepast. Uit het dossier van de heer C. blijkt dat een leverancierswissel kort nadien er zelfs toe kan leiden dat de oude leverancier helemaal geen bericht meer ontvangt dat de klant gerechtigd is.

In dergelijke gevallen blijft de toepassing van het sociaal tarief mogelijk op voorlegging van een attest. Via de FOD Economie bekwam de Ombudsdienst het attest van de FOD Sociale Zekerheid, Directiegeneraal Personen met een handicap, dat het recht van de heer C. op sociaal tarief voor het betrokken jaar op uw nieuwe adres aantoont. Na voorlegging daarvan paste de oude leverancier de slotfactuur aan.