Stilzwijgende verlenging tegen goedkoopste tarief

De heer N. betwist de stilzwijgende contractverlenging door zijn leverancier en geeft aan dat die niet het goedkoopste tarief heeft toegepast. Volgens de heer N. bedraagt het verschil tussen het toegepaste tarief en het beste tarief ongeveer 40 euro.

Eingreifen des ombudsmann: 

De energieleverancier wijst erop dat hij een procedure had opgestart om de tariefkaart aan te passen, maar dat dit door een technisch incident niet lukte. Als gevolg van het recente opzeggingsverzoek van de heer N. kon de tariefkaart daarna ook niet meer gewijzigd worden. De energieleverancier was zich bewust van het veroorzaakte ongemak en heeft als commerciële geste een schadevergoeding van 20 euro aangeboden.

De heer N. heeft die aanvaard.