Opzegging van de contracten Home Maintenance/Assistance

Publication date: 
16/09/2020 - 11:30
Gedeeltelijk door het energiebedrijf

Aanbeveling 2019: Opzegging van de contracten Home Maintenance/Assistance

Situatie

De heer G. geeft aan dat hij zijn contracten Home Maintenance en Home Assistance per aangetekende brief heeft opgezegd op 27/11/2018. Volgens hem kon hij deze contracten op ieder ogenblik opzeggen met een vooropzegtermijn van één maand. Er werd geen rekening gehouden met de opzegging. Zijn energieleverancier beweert dat zijn contracten lopen tot juni 2019.

(Details van de aanbeveling in bijlage)