Octa+ - aanrekening kosten herstel evenwicht

Publication date: 
10/01/2023 - 09:30
Generieke aanbevelingen - Octa+ - aanrekening kosten herstel evenwicht

Situatie:

De Ombudsdienst voor energie ontvangt sedert begin 2022 verscheidene meldingen naar aanleiding van een bericht dat OCTA+ stuurt naar klanten die eigenaar van zonnepanelen zijn. Het bedrijf kondigt  daarin aan dat het "verp!icht" zou zijn am kosten a rata van 1,50 euro per maand en per  kilovoltampère aan te rekenen "voor het herste! van het evenwicht op het e!ektriciteitsnet die van toepassing zijn op zowel je afname ais op je injectie van e!ektriciteit".
 

(Details van de aanbeveling in bijlage)