Verslag Armoedebestrijding 2008 - 2009

Publication date: 
15/12/2009 - 15:00

De Nederlandstalige Ombudsman voor energie is betrokken geweest bij de opmaak van het Verslag Armoedebestrijding 2008-2009 dat op 15 december 2009 aan de pers is voorgesteld door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Met de oprichting van de federale ombudsdienst voor energie wordt dan ook tegemoet gekomen aan één van de aanbevelingen van het Steunpunt. Voor meer informatie zie verslag armoedebestrijding 2008-2009.