Aanbeveling onterechte leverancierswissel

Publication date: 
31/12/2014 - 11:45
Gevolgd door het energiebedrijf

LEVERANCIERSWISSEL

Aanbeveling onterechte leverancierswissel

Situatie

Bij zijn verhuis naar een nieuwe woning gaat de heer F. een contract aan bij energieleverancier LAMPIRIS.
Een week na de inwerkingtreding van het contract ontvangt dhr. F. een brief van LAMPIRIS met de melding dat zijn contract beëindigd werd doordat hij naar een andere leverancier is overgestapt. Dhr. F. betwist dit, daar hij enkel een contract heeft ondertekend bij LAMPIRIS, en neemt vervolgens contact op met LAMPIRIS, de netbeheerder en de zogezegde nieuwe leverancier. Er is hier sprake van een mystery switch, een leverancierswissel die onterecht werd uitgevoerd.
Bijna 6 maanden later is het probleem opgelost en is dhr. F. opnieuw klant bij LAMPIRIS. Het verbruik voor deze periode wordt door de leverancier die de levering onterecht had overgenomen gecrediteerd en ten laste genomen gezien dhr. F. nooit een contract bij deze had ondertekend.
Het verbruik voor deze periode wordt nu aangerekend door LAMPIRIS.
De Ombudsdienst betwist het feit dat LAMPIRIS dit verbruik aanrekent omdat LAMPIRIS niet instond voor de levering tijdens deze periode van 6 maanden en dat dit verbruik reeds ten laste werd genomen door de leverancier die de levering onterecht had overgenomen.