Aanbeveling niet naleven termijn opmaken factuur

Publication date: 
31/12/2014 - 13:30
Niet gevolg door het energiebedrijf

LAATTIJDIGE FACTURATIE

Aanbeveling niet naleven termijn opmaken factuur

Situatie

De heer V. H. vroeg op 14 oktober 2010 een rechtzetting van zijn verbruiksgegevens voor de periode van november 2009 tot oktober 2010 naar aanleiding van een initieel berekend verbruik dat door de leverancier aangerekend werd wegens het niet tijdig ontvangen van de werkelijke meetgegevens door de netbeheerder.
ELECTRABEL vroeg de correctie aan bij EANDIS maar het duurde echter tot augustus 2012 alvorens de verbruiksgegevens werden aangepast in de facturatie wegens het zogenaamd ontbreken van een afsluitingsbericht voor elektriciteit vanwege de netbeheerder.